Kubota K008-3

Za bezkonkurenční cenu Vám nabízím zapůjčení špičkového minibagru Kubota K008 s jednoduchým ovládáním, které po krátkém zaškolení zvládne každý.Minibagr váží pouze 860 kg, pro...

Kubota K008-3

Kubota KX18-4

Tento bagr je vhodný pro vykopání základů k domu, teréní úpravy zahrad a pozemků, nebo pro hloubení větších jímek a bazénů.Ideální pro výkopy sítí - voda, plyn, elektrika, odpady.....

Kubota KX18-4

Kubota KX027-4

Minibagr Kubota KX027-4 hmotnost 2700 kg Konfigurace stroje: Kompaktní minirypadlo o hmotnosti 2700 kg motor Kubota o výkonu 17,5 kW Hloubkový dosah 2860 mm, výsypná výška 3260 mm,...

Kubota KX027-4

Podmínky půjčovny

Vybíráme vratnou kauci před předáním stroje, dle ceníku, pokud není domluveno jinak.
Platba za pronájem se odečte z vybrané kauce.


Doklady:
občan: občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas, atp.)
firma:  živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, osoba přebírající stroj za firmu
            občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas, atp.)

Půjčujeme pouze občanům vlastnící nějakou nemovitost na území ČR, pokud není domluveno jinak.

Při předání Vás seznámíme s obsluhou stroje a podepíšeme s vámi smlouvu s předávacím protokolem.
Stroje půjčujeme s plnou nádrží a vracíte nám také s plnou nádrží pokud není domluveno jinak.
Stroje vracíte řádně očištěn.
Jakékoli technické problémy stroje jste povinni okamžitě hlásit.
V případě pochybností si vyhrazujeme právo požadovanou věc nezapůjčit.
Půjčujeme osobám starším 18 let.

Podmínky pronájmu:

1)   Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní.
2)   Nájemce je povinen zajistit obsluhu stroje, která má patřičné oprávnění (strojnický průkaz),
      pro území České Republiky nebo EU.
3)   Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje
      a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
4)   Nájemce se zavazuje stroj používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
5)   Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami
      za zabezpečení proti zcizení a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně
      písemně pronajímateli a příslušnému odd. policie a dále se zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
6)   Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na úkor vlastních nákladů.
7)   Nájemce je povinen mít zřízené strojní pojištění, které kryje škodu na půjčeném stroji.
8)   Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob
      a je povinen uhradit opravu v celé výši.
9)   Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
10) Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období
      po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.
11) Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně 50% denního nájemného .
12) Nájemce nesmí věc zcizit, půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
13) Pronajímatel je oprávněn zaplacenou kauci započíst do ceny pronájmu.
14) V případě dopravy stroje je účtován časový výkon 150,-Kč za (naložení a složení stroje) a doprava
      dle ceníku.
15) Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další mth účtujeme dle ceníku.
16) Stroj lze vyzvednout v den pronájmu v 8:00 hodin, nebo po domluvě den předem navečer.
17) Nájemce je povinen vrátit stroj v den pronájmu nejdéle do 19:00 hodin, pokud není domluveno jinak.
18) Nájemce svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s cenou dle ceníku a podmínkami pronájmu.